14 września 2022

                                     Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

14 października 2022

31 października 2022

2 stycznia 2023

2 maja 2023

23 maja 2023

24 maja 2023

25 maja 2023

9 czerwca 2023