dyrektor Adam Białek

zastępca dyrektora Justyna Wielamek

sekretariat Agata Twardowska

główny księgowy Elżbieta Staniszewska

Czas pracy, godziny, harmonogram logo
Czas pracy, godziny, harmonogram dziewczynka

  dzieci  

132

ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  NAUCZYCIELI 

10

21

  ODDZIAŁÓW

23