Miło nam poinformować, że projekt przedstawiony przez naszą szkołę, zyskał akceptację komisji konkursowej powołanej przez Lasy Państwowe do rozstrzygnięcia konkursu "Klasa z drewna". Dzięki temu szkoła wzbogaciła się o nowy obiekt - punkt edukacyjny "Leśna polana". W ramach propagowania wśród uczniów drewna, jako ekologicznego i trwałego surowca, podjęliśmy wiele działań, m.in. przeprowadziliśmy cykl warsztatów, podczas których uczniowie budowali i tworzyli przedmioty z wykorzystaniem tego materiału, np. drewniane mikołaje. Wprowadziliśmy do siatki godzin nowy przedmiot "edukację ekologiczną", gdzie uczniowie dowiadują się jak chronić las i jaka jest jego rola w społeczeństwie. Zorganizowaliśmy także spotkanie z leśnikiem, który przypomniał nam jak istotne jest racjonalne korzystanie z lasu i wszystkich jego zasobów. Został przeprowadzony również konkurs plastyczny pod hasłem „Las i jego mieszkańcy”