01 września 2022

                                         Egzamin Ósmoklasisty

w terminie głównym

 

j.polski 23 maja 2023 g. 9.00

matematyka 24 maja 2023 g. 9.00

j.angielski 25 maja 2023 g. 9.00

 

w terminie dodatkowym

 

j. polski 12 czerwca 2023 g. 9.00

matematyka 13 czerwca 2023 g. 9.00

j. angielski 14 czerwca 2023 9.00

 

WSZYSTKO O EGZAMINIE