01 września 2022

                                Godziny Pracy Pedagoga Specjalnego

Czas pracy, godziny, harmonogram pracy pedagoga Specjalnego

poniedziałek 11.10 - 15.10

środa 9.10 -10.10

piątek 11.05 - 15.25