01 września 2022

                                            Kadra pedagogiczna

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

 

Agnieszka Tomicka / lider

Barbara Kozłowska

Agnieszka Kowalska

Sylwia Fert

Agnieszka Kwiatkowska (urlop)

Katarzyna Grzegorzewska

 

 

Zespół edukacji humanistycznej

 

Justyna Wielamek / lider

Iwona Jankowska

Dorota Drożdż

Monika Pokorska

Anna Stańczyk

 

Zespół przedmiotów ścisłych i edukacji przyrodniczej

 

Jolanta Białek / lider

Edyta Bednarek

Mariola Gorzka

Ida Nogalska

Adam Białek

 

Zespół kultury fizycznej, edukacji artystycznej oraz opieki i wsparcia pedagogicznego 

 

Artur Szklarek / lider

Weronika Zalewska

Monika Kolasa

Emilia Grzelak

Małgorzata Wysocka

Jolanta Bartłomiejczyk