01 września 2022

                                           Pielęgniarka

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej

czynny 

poniedziałek w godz. 8.00 -12.00

 

 

dentobus - oświadczenie rodzica