01 września 2022

                                                    Świetlica

Świetlica poranna

7.15 - 8.15

Świetlica popołudniowa

12.20 - 16.20